Aan bestaande gebouwen worden eisen gesteld ten aanzien van brandveiligheid. Gebouweigenaren en gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat een bestaand gebouw voldoet aan de vaak lastig te doorgronden brandveiligheidseisen. Het is dus van belang dat de brandveiligheid voor uw gebouw goed is geregeld, georganiseerd en tenminste voldoet aan de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen. Wij kunnen u adviseren bij al uw brandveiligheidsvraagstukken.
Onze dienstverlening is gericht op bestaande gebouwen. Op het gebied van brandveiligheid werken wij samen met Leeuwesteijn brandbeveiligingsplannen BV. Door onze gezamenlijke kennis van theorie en praktijk zijn wij in staat om een compleet brandveiligheidproject te realiseren. Wij kunnen u met de volgende diensten ondersteunen :

 • Het uitvoeren van brandveiligheidinspecties;
 • het uitvoeren van brandscanonderzoek;
 • het doen van verbetervoorstellen;
 • het begroten van verbetervoorstellen;
 • het opstellen van een brandveiligheidbestek
 • het voeren van directie en toezicht m.b.t. brandveiligheid
 • het opstellen van een rapportage Beheersbaarheid van Brand 2007;
 • het opstellen van rapportage vultijdenmodel;
 • het opstellen van ontruimingsplannen;
 • diverse berekeningen (vuurbelasting, brandoverslag, rook- en warmte afvoer,etc.);
 • het opstellen programma’s van eisen voor brandmeld-, ontruimings- en sprinklerinstallaties.

weten welke projecten wij hebben gedaan?

bekijk projecten
Terug