Onderhoud en renovatie is een uitermate geschikt instrument om bestaande gebouwen te verduurzamen.

Door de opbrengsten van verbetermaatregelen af te zetten tegen de investeringskosten kan inzicht verkregen worden in de effectiviteit van de verbetermaatregelen. Het uiteindelijke doel is het verlagen van de totale exploitatiekosten waardoor meer middelen gebruikt kunnen worden voor de kerntaken van een organisatie.

Wanneer u in het bezit bent van meerdere vastgoedobjecten is een duurzaam mjop een geschikt middel om gebouwen te verduurzamen. Het grootste voordeel wordt behaald door deze ingrepen te plannen op een natuurlijk vervangingsmoment. Door dergelijke basis principes te verwerken in het onderhoudsbeleid van een organisatie worden de beschikbare middelen optimaal gebruikt en investeringen in duurzaamheid verdeeld over een langere periode.

Graag delen wij in een persoonlijk gesprek onze visie, oplossingen en ervaringen op het gebied van duurzaamheid.

Terug

weten welke projecten wij hebben gedaan?

bekijk projecten