Een doordacht onderhoudsbeleid is van belang om de kwaliteit van uw huisvesting te waarborgen. De exploitatiekosten zijn een veelvoud van de bouwkosten en onderhoudskosten maken hier een belangrijk deel van uit. Door in een vroeg stadium aandacht te besteden aan het plannen van dit onderhoud kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de huisvesting op lange termijn. ASBO kan hierin een belangrijke rol vervullen, onderhoudsmanagement is een van onze kernactiviteiten.

Wij kunnen u met de volgende diensten ondersteunen:

 • Opstellen (duurzaam) onderhoudsbeleid;
 • lange termijn huisvestingsplannen (LTHP);
 • haalbaarheidsonderzoeken;
 • opstellen van onderhoudsscenario’s;
 • het opstellen van (duurzame) meerjarenonderhoudsplannen;
 • integrale nulmetingen;
 • het verzorgen van subsidie aanvragen (monumenten)
 • uitvoeren van een second opinion;
 • quick scan;
 • inrichting van (vastgoed)beheersystemen;
 • inkoop van onderhoudsdiensten, opstellen van (prestatie)contracten en beheerovereenkomsten;
 • opstellen van onderhoudsbestekken (STABU)
 • opstellen van prestatiebestekken.
 • inspecties in het kader van de onderhoudsplanning;
 • conditiemeting NEN 2767;
 • technische adviezen;
 • EPA-adviezen;
 • gebouwbeheer;
 • ondersteuning m.b.t. duurzaam onderhoud.

weten welke projecten wij hebben gedaan?

bekijk projecten
Terug