Aanleiding en doelstelling

Conform het door de gemeenteraad van Horst aan de Maas goedkeurde meerjaren onderhoudsplan voor bestaand vastgoed wordt het onderhoud op een planmatige wijze uitgevoerd. Een logisch gevolg van deze werkwijze is het tactisch clusteren van werkzaamheden en ambities. De vervanging van de dakbedekking van bouwdeel C van het gemeentehuis van Horst aan de Maas was gepland voor 2015. Door deze werkzaamheden te combineren met het saneren en verduurzamen van de dakbedekking kwam een uitvraag tot stand. Hierbij werd het creëren van een duurzame dakoplossing voor de komende 25 jaar als doel gesteld.

Onze rol

In de voorbereidingsfase heeft Asbo de gemeente Horst aan de Maas ontzorgd door een prestatiegericht STABU bestek op te stellen en de EMVI aanbesteding te organiseren. Tijdens de uitvoering verzorgde Asbo de directievoering en het toezicht op de werkzaamheden. Het project werd aangenomen door Theunissen Dakbedekkingen uit Horst. De asbestsanering werd uitgevoerd door Asbestsanering Het Zuiden uit Panningen.

Een bijzonder aspect van het project was de aanwezigheid van een asbesthoudende scheidingslaag in het dakbedekkingssysteem en de boeiboordconstructie. De sanering van de asbesthoudende scheidingslaag heeft plaatsgevonden op basis van risicoklasse 3, waarbij gedeeltelijk gebruik gemaakt is van Mini-Containments® en gedeeltelijk van reguliere containments. Een uiterst unieke aanpak, mede omdat het gemeentehuis gedurende de uitvoeringsperiode volledig operationeel bleef. Nauw overleg met de betrokken partijen en instanties was noodzakelijk om de werkzaamheden binnen de wettelijke en technische kaders te kunnen realiseren. Nadat het nieuwe dakbedekkingssysteem was aangebracht, is het dak voorzien van amorfe PV-cellen en integrale veiligheidsvoorzieningen. Ook de asbesthoudende boeiboorden werden vervangen. Het nieuwe totale dakpakket bevat nu een Rc-waarde van maar liefst 5,5.

De werkzaamheden zijn medio 2016 afgerond.