Veel opdrachtgevers ervaren het bouwproces als ondoorzichtig. Door de complexe wet- en regelgevingen is het noodzakelijk een professionele partner in te schakelen, om een compleet project doelmatig te kunnen realiseren. De managementwerkzaamheden beslaan het gehele traject, van initiatief tot oplevering en het daarop volgende beheer, alsmede de afstemming met in- en externe partijen en aanvraag van de benodigde vergunningen. Al deze werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd binnen het vooraf bepaalde kader, met inachtneming van de beschikbare financiële middelen. De gemeenschappelijke deler in al onze projectmanagementactiviteiten is “bestaande bouw”.

Voor ondersteuning in het kader van groot onderhoud, renovatie, restauratie en uitbreidingen kunnen wij een belangrijke rol vervullen. Daarnaast kunnen wij de volgende aan het bouwproces gerelateerde activiteiten verzorgen :

 • Het verzorgen van een architectenselectie;
 • het opstellen van vergunningsaanvragen;
 • het opstellen van contracten, (STABU) bestekken en werkomschrijvingen;
 • het verzorgen van de bij het bestek behorend tekenwerk;
 • het verzorgen van detailengineering ;
 • het opstellen van kostenramingen en directiebegrotingen;
 • het verzorgen van een aanbesteding (zowel openbaar als onderhands);
 • het voeren van directie;
 • het houden van toezicht;
 • het verzorgen van oplevering en nazorg;
 • het verzorgen van het gebouwdossier;
 • het afhandelen van garanties;
 • ondersteuning bij duurzaamheid vraagstukken.

weten welke projecten wij hebben gedaan?

bekijk projecten
Terug