Conditiemeting NEN 2767 Innovatoren

De Innovatoren in Venlo fungeerde als toegang tot de Floriade 2012. Het gebouw is door de markante architectuur en een hoogte van 70 meter een duidelijk landmark voor Venlo en omgeving. Innovatie en duurzaamheid hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp van het gebouw. De Innovatoren is in eigendom van de Provincie Limburg en wordt momenteel gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw voor met name innovatieve bedrijven.

Onderhoudsmanagement

Bijzonderheden
– Conditiemeting NEN 2767
– DBFM-contract
– Inzicht in staat van onderhoud

Onze rol

In het kader van een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) van de ontwikkelende aannemer van de Innovatoren, verzorgde Asbo een conditiemeting conform de NEN 2767. Tevens werd een inspectierapport opgesteld, waarin geconstateerde gebreken met oorzaken en herstelmaatregelen zijn beschreven.
Het doel van de conditiemeting en het inspectierapport is om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van de bouwkundige elementen van het object en mogelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden.