Duurzaam MJOP Pivot Park Oss

Op het Pivot Park zijn dagelijks meer dan vijftig grote en kleine bedrijven op zoek naar nieuwe manieren om allerhande ziektes aan te pakken. Ruim vijf jaar na de start zijn er 550 mensen werkzaam op het Life en sciencepark. Het aantal werkplekken steeg er in de afgelopen vier jaar met 57 procent. Pivot Park is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

In het kader van de nieuw te ontwikkelen vastgoedvisie heeft Asbo alle gebouwen en het terrein op het Pivot Park in kaart gebracht. De staat van onderhoud van de gebouwen en installaties (gebouw- en procesgebonden) is vastgelegd op basis van de NEN2767. Daarnaast is van een aantal gebouwen het huidige energielabel bepaald met daarbij de realistische duurzame aanpassingen die tot een beter energielabel kunnen leiden.

Na presentatie van deze gegevens is e.e.a. verwerkt in een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Dit plan geeft Pivot Park inzicht in de te verwachten onderhoudsactiviteiten en kosten waarbij duurzame vervangingen op een natuurlijk moment zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsplannen.

Onderhoudsmanagement

Bijzonderheden
– Conditiemeting NEN2767
– Energielabel
– Duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP)

Onze rol

Advies en strategie
Uitvoeren conditiemeting B-E-W NEN 2767
Vaststellen Energielabel
Advies duurzame aanpassingen
Opstellen duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

Het DMJOP geeft ons inzicht in de kwaliteit van onze gebouwen