Inrichting Mauritshuis

In zijn bestaan heeft het Mauritshuis in Willemstad verschillende functies vervuld. Onder leiding van Asbo is het Mauritshuis getransformeerd tot een eigentijds museum/bezoekerscentrum. In de eerste fase van het project is de toegankelijkheid van het monumentale gebouw verbeterd door het aanbrengen van een interne lift. Ook werd de geluidsisolatie verbeterd. Tijdens de 2e fase is het Mauritshuis op een eigentijdse wijze ingericht. Na een Europese openbare aanbesteding is Bruns (ontwikkelaar en producent van tentoonstellingen) geselecteerd. In een bouwteam is het nieuwe concept uitgewerkt en geïmplementeerd in het gebouw.

Het ontwerp voor de inrichting is gemaakt door Platvorm uit Amsterdam en de verhaallijnen zijn door Duinzand vorm gegeven.  Asbo heeft voor de gemeente Moerdijk de projectleiding van dit project verzorgd.

In het vernieuwde Mauritshuis worden verschillende verhalen verteld: van het huis zelf, van Willemstad, de Stelling van Willemstad en van de Zuiderwaterlinie. Ook wordt er in de tentoonstelling verwezen naar locaties in de omgeving die betrekking hebben op deze historische verhalen. Naast de zichtbare en tastbare herinneringen aan de lokale geschiedenis: van vestingwal tot fort van stuwen tot sluisjes, van kerk, kruithuis tot café. Het Mauritshuis brengt deze gestolde geschiedenis tot leven.

De verhalen worden ondergebracht in drie overkoepelende thema’s: Oranje en Spanje, Land en Water en Oorlog en Vrede. Elke ruimte heeft een eigen thema. Vanuit het hoofdthema wordt dieper ingegaan op een of meer van de hierboven genoemde verhalen. Daarbij wordt de tentoonstelling min of meer chronologisch-thematisch opgezet, zodat er ook een gevoel voor de ontwikkeling in de tijd ontstaat. Aanvullend is het thema Leven en Werk (Minnaar en Onderhandelaar) over Prins Maurits, die hierbij als oprichter en bewoner van het huis centraal staat.

Het project heeft een interactieve museale tentoonstelling opgeleverd om trots op te zijn.

Projectmanagement

Bijzonderheden
– Toegankelijkheid verbeteren
– Herinrichting interieur
– Museum/bezoekerscentrum
– Monumentaal gebouw

Onze rol

– Begeleiding aanbesteding
– Projectleiding