Inspecties Libéma

Voor onze opdrachtgever Libéma hebben wij alle gebouwen in hun portfolio geïnspecteerd. Met de uit de inspecties afkomstige informatie hebben wij de bestaande onderhoudsplannen geactualiseerd en voor nieuwe gebouwen hebben wij meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) opgesteld. Met het door ons verschafte inzicht kan een concrete en helder onderbouwde planning gemaakt worden van zowel te te verwachten kosten, investeringen als uit te voeren werkzaamheden.

 

Inspecteren vastgoedportefeuille

Bijzonderheden
– Locaties door heel Nederland
– Meer dan 300.000m²
– 20+ locaties
– Dag- en verblijfsrecreatie, evenementenlocaties, dierenverblijven, kantoren

Onze rol

– Inspecties parken
– Conditiemetingen parken
– Opstellen MJOP
– Actualiseren MJOP