Mainstage ‘s-Hertogenbosch

Van de directeur van de Brabanthallen kwam de vraag of er een theater gerealiseerd zou kunnen worden in een van de bestaande hallen van de Brabanthallen. Voorwaarde was dat het gehele theater volledig mobiel moest zijn zodat de hal bruikbaar bleef voor andere doeleinden en er moest uiteraard onderzocht worden of de bestaande constructies de last van de nieuwe installaties aan zouden kunnen. Ook moest een kostenraming opgesteld worden.
Het haalbaarheidsonderzoek was vrij snel afgerond, plannen werden opgesteld en na het opstellen van een complete kostenraming werd al snel duidelijjk dat dit plan doorgang zou gaan vinden.

Wat begon met een vraag in januari 2019 resulteerde in de oplevering van een compleet theater in oktober 2019. Een mobiel podium, mobiele kleedkamers, mobiele tribunes voor circa 3200 zitplaatsen, 6000 staanplaatsen, verplaatsbare wanden, een mobiele theaterboulevard zorgden uiteindelijk samen voor het eerste COVID-bestendige theater van Nederland in 2020.

Projectmanagement

Bijzonderheden
– Haalbaarheidsonderzoek
– Planvorming
– Uitgaand van bestaande situatie
– Korte uitvoeringstijd
– Scherp budget
– Internationale inkoop
– Volledig mobiel theater

Onze rol

– Haalbaarheidsonderzoek
– Planvorming
– Opstellen kostenramingen
– Inkoopadvies tribunes en podia
– Internationale inkoop materialen
– Uitvoeringsbegeleiding en toezicht
– Directievoering