Onderhoud de Bakens

De Bakens bestaan uit 6 woontorens met 84 appartementen langs het Wilhelminakanaal in Oosterhout. Op de bovenste laag van de torens zijn penthouses gelegen.
Een deel van de penthouses is voorzien van volkern gevelplaten op een houten regelwerk.
De gevelbekleding vertoonde diverse gebreken, met name veroorzaakt door onjuiste detaillering en verkeerde keuzes tijdens de realisatie in 1997. Tevens waren er op verschillende plaatsen lekkages geconstateerd aan de daken van de penthouses.
Om een verdere degeneratie van de gevelbekleding te voorkomen, werd besloten om deze grondig te renoveren. Er werd gekozen voor een integrale aanpak, waarbij gelijktijdig de daken werden vervangen. Dit bood voordelen bij de aanbesteding van de werkzaamheden en logistieke kosten voor de uitvoering. Ook werd door een integrale aanpak de overlast voor bewoners beperkt.

Onderhoudsmanagement

Bijzonderheden
– Werken op hoogte
– Duurzame oplossing

Onze rol

In opdracht van de Vereniging van Eigenaren werd een integrale bouwkundige inspectie uitgevoerd om de staat van onderhoud van de woontorens vast te stellen. Naar aanleiding daarvan werden de geconstateerde gebreken gerapporteerd en een onderhouds-/hersteladvies opgesteld. Op basis van het onderhouds-/hersteladvies werd door de VvE prioriteit gesteld bij het herstel van de gevelbekleding en daken van de penthouses. Hiervoor werd een bestek opgesteld en de verdere contractvorming en aanbesteding begeleid. Tevens werd de directievoering en toezicht op de uitvoering door Asbo verzorgd.