Verduurzaming Steunpunt Oud-Gastel

Op verschillende locaties in Noord-Brabant zijn steunpunten van de Provincie Noord-Brabant te vinden. Deze locaties vormen samen een netwerk van waar onder andere de gladheidsbestrijding in het winterseizoen uitgevoerd wordt. De wens van onze opdrachtgever was om vernieuwing en verduurzaming te combineren. Naar aanleiding van de wensen van onze opdrachtgever heeft Asbo een Programma van Eisen opgesteld, een bouwkundig bestek geschreven, vergunningen aangevraagd, de aanbesteding en de bouwkundige uitvoering begeleid. Met dit project is het hoofdgebouw gasloos gemaakt, is er een zoutbuffer met materieelstallingsruimte ontworpen, geëngineerd en geïntegreerd in het omliggende landschap en zijn er diverse maatregelen genomen om het gehele complex te verduurzamen. Zo kan de wijde omgeving van Oud-Gastel weer optimaal bediend worden.

Projectmanagement

Bijzonderheden
– Van wens tot en met uitvoering
– Verschillende disciplines
– Landschappelijke inpassing

Onze rol

– Opstellen PvE, bestek en aanbestedingsstukken
– Verzorgen vergunningsaanvragen
– Uitwerken verduurzamingsmogelijkheden
– Begeleiden aanbesteding
– Ontwerp en engineering zoutbuffer met materieelstallingsruimte
– Toezicht en begeleiding uitvoering
– Financiële afwikkeling