Beheer Museumkwartier

Het Museumkwartier in ’s-Hertogenbosch huisvest het Noordbrabants Museum en het Design Museum ’s-Hertogenbosch. Daarnaast biedt het gebouwencomplex ruimte aan een horeca-uitbater en kantoor- en opslagruimte voor de Musea, het Provinciaal Depot en Erfgoed Brabant. Het beheer van het grotendeels monumentale gebouw ensemble is ondergebracht in een stichting. Deze stichting is in opdracht van de gebouweigenaren belast met het beheer van het Museumkwartier.

Asbo verzorgt het beheer en onderhoud van het Museumkwartier. Daarnaast is er voor de Stichting Beheer Museumkwartier een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) opgesteld, welke ten grondslag ligt aan de demarcatie van de onderhoudslasten per gebruiker/huurder en tevens uitgangspunt vormt voor het planmatig onderhoud aan de gebouwen.

In de praktijk betekent dit dat alle onderhoudswerkzaamheden op het Museumkwartier door Asbo worden voorbereid, aangestuurd, begeleid en gecontroleerd. De kosten van het onderhoud worden nauwkeurig geadministreerd en per kwartaal gerapporteerd aan de stichting.

Onderhoudsmanagement

Bijzonderheden

Noordbrabants museum en Design Museum Den Bosch
385.000 bezoekers per jaar
Technisch en administratief beheer
Verduurzamen monumentale gebouwen en installaties

's-Hertogenbosch 365 dagen per jaar Stichting SBMK Administratief en technisch beheer

Onze rol

Administratief beheer
Technische beheer
Verduurzamen museum
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Impressie