Inspecties automotive bedrijven

In opdracht van de beheerder van een grote landelijke portefeuille met automotive gerelateerde gebouwen is door Asbo in een kort tijdsbestek de staat van onderhoud van deze gebouwen in beeld gebracht.

Onze inspecteurs hebben in 1 maand de gehele portefeuille geïnspecteerd en gerapporteerd volgens een eigen format. Dit format geen inzicht in de staat van onderhoud, de demarcatie van het huurders- en eigenaarsonderhoud en de volledigheid van de aanwezige gebouwinformatie.

Op basis van onze rapportage heeft de eigenaar inzicht in:
- de kwaliteit van de gebouwen
- de rol van de huurder ten aanzien van zijn onderhoudsverplichting
- gebreken die op korte en lange termijn voor investeringen zullen zorgen.

De kosten voor de inspecties zijn relatief laag, toch geeft de informatie voldoende inzicht om keuzes te maken voor de toekomst.

Onderhoudsmanagement

Bijzonderheden

Gebouw inspecties landelijke portefeuille
Korte uitvoeringstijd
Minimale investering

Nederland 1 maand Hevo inspectie en rapportage

Onze rol

inspectie in een korte tijd
eigen rapportage format
toetsing gebouwinformatie

Impressie

De kosten voor de inspecties zijn relatief laag, toch geeft de informatie voldoende inzicht om keuzes te maken voor de toekomst.