Verduurzaming gemeente Eindhoven

Vanuit het programma Slim Verduurzamen zijn door Asbo 7 locaties verduurzaamd. Door plaatsing van PV panelen waarvoor een SDE+ subsidie is verkregen worden de locaties grotendeels zelfvoorzienend. Doel van onze werkzaamheden was om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de gebruikers en huurders van de gebouwen. Naast technisch inhoudelijke inbreng hebben we alle stakeholders tijdens voorbereidings- en uitvoeringsfasen geïnformeerd tijdens het project. Dit alles hebben gerealiseerd binnen de planning zodat aan alle subsidie voorwaarden is voldaan.

Projectmanagement

Bijzonderheden

Programma Slim Verduurzamen

Verduurzamen 7 locaties

Maatschappelijk vastgoed

Eindhoven 6 maanden Gemeente Eindhoven Voorbereiding en begeleiding uitvoering

Onze rol

- Opstellen aanbestedingstukken

- Organiseren en begeleiden aanbesteding

- Begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden

- Oplevering

- Revisiedossier samenstellen

Impressie