Sloopmanagement

Voor dat begonnen kan worden met het renoveren, restaureren, nieuw bouwen of uitbreiden van een gebouw komt het vaak voor dat er ingrijpende sloopwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
Het proces van een sloopproject vertoont veel overeenkomsten met een bouw- of renovatie project, er komt veel bij kijken: vergunningen, onderzoeken, aanbestedingsprocedures, projectmanagement.

Om ervoor te zorgen dat het slopen van een gebouw volgens wettelijke regels en randvoorwaarden uitgevoerd wordt bundelen wij deze randvoorwaarden in een sloopbestek. Alle uitgangspunten met betrekking tot belendende percelen, omwonenden en milieu mogen geen gevaar lopen. De rode draad hierin is veiligheid. Dit thema is leidend in het proces. 

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van sloopmanagement kunnen wij u ondersteuning bieden op elk gewenst niveau. Eén van onze adviseurs is uw vaste aanspreekpunt en persoonlijk adviseur voor het gehele traject. Door te focussen op risico’s houden we grip op de planning en het budget.

In het Kort

Asbo staat aan uw zijde bij slooptrajecten :

-voor strategisch advies
– circulariteit
– coördineren van specialistisch onderzoeken
– aansturing van alle bij het proces betrokken partijen.

Het sloopproces stappenplan

•    inventarisatie van de situatie op locatie
•    coördineren van spec. onderzoeken
•    het opstellen van een Stabu sloopbestek
•    het opstellen van een sloop begroting
•    het begeleiden van aanbestedingen

•    het beoordelen van sloopveiligheisdplannen
•    het verzorgen van benodigde vergunningen
•    het voeren van directie
•    het houden van toezicht

Diensten

Meer weten? Wij vertellen u graag vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen.